TOP 10 / Atrankos kriterijai / Indaplovių atrankos kriterijai Printable version

Indaplovių atrankos kriterijai

GRĮŽTI Į PRODUKTŲ KATEGORIJĄ

Informacija atnaujinta 2016-11-03

www.top-10.lt pateikia Lietuvos rinkoje parduodamų efektyviausių Europoje atrankos kriterijus, kuriais remiantis sudaromas TOP-10 produktų sąrašas.

Pristatomos dvi indaplovių kategorijos:

 • laisvai pastatomos
 • įmontuojamos.

Techniniai kriterijai

Atrenkamoms indaplovėms taikomi kriterijai:

Energijos efektyvumas  
Laisvai pastatomos indaplovės A+++ arba A++ energijos klasė
Įmontuojamos indaplovės A+++  energijos klasė
Džiovinimo efektyvumas A klasė
Vandens sąnaudos Maksimaliai – 2800 litrų per metus
Karšto vandens tiekimo prieiga Privaloma

Parametrus nurodo gamintojai. Tiekėjų, kurie nesutinka viešinti gaminių parametrų, gaminiai negali būti viešinami TOP-10 sąrašuose. Visų parametrų atitikimas gali būti patikrintas atsitiktiniais tyrimais. Atrankos kriterijai atnaujinami atsižvelgiant į rinką.

Kiekvienas gaminys sisteminės analizės būdu vertinamas pagal tuos duomenis, kuriuos pateikia produktų gamintojai, ir platintojai vadovaudamiesi Europos Sąjungos teisės aktais.  Rinkdami gaminių dešimtukus, mes atsižvelgiame į kitų 19 Europos Sąjungos šalių, dalyvaujančių projekte, pateikiamas rekomendacijas.  Bendradarbiavimas su gamintojais, importuotojais ir platintojais neturi jokios įtakos TOP-10 atrankos rezultatams. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, būdama nepriklausoma nuo verslo, vartotojų organizacija garantuoja nešališkos, skaidrios ir atskaitingos informacijos pateikimą.

Pagrindinis informacijos šaltinis: www.topten.eu.

Atrankos procesas:

 1. Į sąrašus įtraukiamos tik aukščiau išvardintus atrankos kriterijus atitinkančios indaplovės.
 2. Pagal gautas indaplovių charakteristikas apskaičiuojamos išlaidos elektros energijai ir vandeniui. Skaičiavimai atliekami formule, kuri remiasi standartiniais matmenimis: laikoma, kad indaplovės atlieka standartinius 280 plovimo ciklus per metus.
 3. Indaplovių gyvavimo išlaidoms palyginti pasirinkome rekomenduojamą 15 metų naudojimosi prietaisais terminą. Elektros energijos bei vandens suvartojimas metams apskaičiuojamas taikant 280 plovimo ciklų konstantą vieneriems metams (EK reglamentas Nr. 1059/2010).
 4. Buitinių prietaisų gyvavimo išlaidoms palyginti pasirinktas 15 metų naudojimosi jais terminas. Išlaidų suma apvalinama iki sveikųjų skaičių.
 5. Išlaidoms elektros energijai apskaičiuoti taikome 0,50 LTL tarifą už kilovatvalandę.
 6. Šalto vandens išlaidoms apskaičiuoti taikome 5,58 LTL tarifą už m3 (Šaltinis: www.vv.lt)
 7. Indaplovės grupuojamos pagal energijos efektyvumo indeksą – nuo labiausiai efektyvių iki mažiau.
 8.  Vidutinės rinkos kainos pateikiamos įvertinus Lietuvoje veikiančių didžiausių platintojų pateikiamų gaminių kainų vidurkį. Visos rinkos kainos pateikiamos įskaičiuojant 21% PVM mokestį, bei neatsižvelgiant į pardavėjų taikomas nuolaidas ir vykdomas akcijas. Kainos apvalinamos iki skaičių šimtosios dalies.

Rikiavimo tvarka

Gaminiai kiekvienos kategorijos sąrašuose automatiškai grupuojami pagal energijos efektyvumo indeksą – nuo efektyviausio iki mažiau efektyvaus. Pažymime, jog visi sąraše esantys gaminiai yra efektyviausi Lietuvos rinkoje. Vartotojas gali pasirinkti kitus grupavimo kriterijus, paspausdamas raudoną rodyklę konkrečioje kriterijų eilutėje kairėje pusėje. Suteikiama galimybė rikiuoti gaminius didėjančia ar mažėjančia tvarka.

Gamintojas, modelis

Nurodoma prietaiso gamintojas ir modelio numeris.

Indų komplektų talpa

Talpa skaičiais nurodoma vadovaujantis EN 50242.

Aukštis/plotis/gylis (cm)

Prietaiso išmatavimai centimetrais. Įmontuojami modeliai: maksimalūs nišos matmenys. Laisvai pastatomi modeliai: išoriniai išmatavimai.

Karšto vandens tiekimas

Tiesioginė karšto vandens jungtis turi būti įdiegta, naudojama vandeniui iki 60 ° C temperatūros. Indaplovės turi vieną vandens jungtį ir dauguma modelių gali būti prijungti tiek prie šalto, tiek prie karšto vandens jungčių. Prijungus indaplovę prie karšto vandens jungties, funkcijos vykdomos ekonomiškiau, nes vandens nereikia šildyti elektra. Tiesioginis karšto vandens pajungimas taupo energiją, jeigu vanduo šildomas atnaujinančios energijos šaltiniais, šilumos siurbliu ar centrinio šildymo. Karšto vandens jungtis taip pat galėtų būti pajungiama, jeigu vanduo namų ūkyje šildomas dujomis ar kitu kuru. 

Triukšmas (dB(A))

Triukšmo lygis matuojamas decibelais. Triukšmo kiekis skleidžiamas plovimo metu, nustatomas vadovaujantis IEC 60704-2-3.

Efektyvumo klasės: energijos/džiovinimo efektyvumas

Energijos ir džiovinimo efektyvumo klasės nustatomos vadovaujantis EK reglamentu Nr. 1059/2010 (buitinių indaplovių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimai). Energijos efektyvumo klasės žymimos nuo A+++ (labiausiai efektyvus) iki A (mažiausiai efektyvus, bet leidžiamas rinkoje). Visos www.top-10.lt sąrašuose esančios indaplovės privalo turėti A klasės džiovinimo efektyvumo parametrą.

INDAPLOVĖS
Energijos klasė Energijos efektyvumo indeksas (EEI)
A+++ EEI < 50
A++ 50 ≤ EEI < 56
A+ 56 ≤ EEI < 63
A 63 ≤ EEI < 71
Indaplovė_energetinio ženklinimo etiketė

Indaplovė_energetinio ženklinimo etiketė

Vadovaujantis Eko-dizaino (ekologinio projektavimo) reikalavimais nuo 2011 m. gruodžio mėn., Europos Sąjungos rinkoje gali būti parduodamos tik A, A+, A++ bei A+++ klasės indaplovės, žemesnės energetinės klasės indaplovės yra uždraustos – taigi šiuo metu pačios neefektyviausios indaplovės žymimos A energetine klase. Taip pat šie reikalavimai numato, kad visos, išskyrus mažas indaploves ( indų komplektų talpa iki 7), turi turėti A džiovinimo efektyvumo klasę.

Energijos efektyvumo indeksas (EEI)

Energijos efektyvumo indeksas (EEI) apskaičiuojamas vadovaujantis Energijos ženklinimo reglamentu Nr. 1059/2010. Matuojamas procentais (%). Mažesnė vertė parodo produkto efektyvumą didesnės atžvilgiu (kuo mažesnis EEI – tuo efektyvesnė indaplovė).

Reglamentuojantys teisės aktai

 • ES Komisijos Reglamentas Nr.1059/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių indaplovių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus.
 • ES Komisijos Reglamentas Nr.1016/2010, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių indaplovių projektavimo reikalavimai.

Šaltinis - www.topten.eu.

Informaciją teikia:

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VĮ ENERGETIKOS AGENTŪRA

Mielai kviečiame pardavėjus ir gamintojus susisiekti su mūsų komanda info@top-10.lt dėl produktų, kurie taip pat atitinka TOP-10 atrankos kriterijus.

 • Currently 0 out of 5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.